CONTACT US

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2807-9555-63

โทรสารแผนกธุรการ 0-2421-8121 / โทรสารแผนกการเงิน 0-2421-9664 / โทรสารงานจัดซื้อ 0-2421-8122 / ศูนย์ Bell 02421-9666 / รถรับ-ส่งนักเรียน 02-807-3501

Maps

Address


Assumption College Thonburi
92 Assumption Road.
Bangphai Bangkae
Bangkok 10160
Thailand

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
92 ถนนอัสสัมชัญ
แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160