ครูเกษียณปีการศึกษา 2566

Image

มิส ปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 37

Image

มิส วรนุช รัตนจรัสโรจน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 36

Image

มิส จิราพร คุณาบุตร

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานการเรียนการสอนและนิเทศ/ศิลปะ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 36

Image

มาสเตอร์ นิมิตร อยู่สวัสดิ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 34

Image

มิส หิรัญยา กลีบกมล

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 33

Image

มาสเตอร์ รังสรรค์ เกิดน้อย

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
พลศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 32

Image

มิส พรนิภา โพธิวุฒิ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานและพื้นฐานอาชีพ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 32

Image

มิส วีรวรรณ สุขสบาย

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาอังกฤษ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 31

Image

มิส อารยา เพ็งศาสตร์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 29

Image

มิส วรรณนา คำอิน

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 28

Image

มิส ณชชญา พจนานุสรณ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานหอพักบุคลากร
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 27

Image

มาสเตอร์ แหลมทอง รัตนสมัย

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
พลศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2567
อายุงาน : 23