ครูเกษียณปีการศึกษา 2564

Image

มิส สุนิสา ทรวงสังเวียน

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
เลขาฯ ผู้อำนวยการ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 38

Image

มิส วันเพ็ญ หอมจะบก

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
วิทยาศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 36

Image

มาสเตอร์ บัณดิษ คุณาบุตร

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 36

Image

มาสเตอร์ จรัญ น้อยอิ่ม

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สุขศึกษาและพลศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 35

Image

มาสเตอร์ วิศิษฐ์ ใจมั่น

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 30

Image

มาสเตอร์ ประเทือง โปร่งมะณี

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
วิทยาศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 26

Image

มิส ศรินทิพย์ เง่อสวัสดิ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 26

Image

มาสเตอร์ เอกราช แก้วเขียว

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ดนตรี
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2565
อายุงาน : 22