ครูเกษียณปีการศึกษา 2562

Image

มิส สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาอังกฤษ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 36

Image

มิส ปทิตตา รุ่งโรจน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
วิทยาศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 29

Image

มิส เพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 29

Image

มาสเตอร์ คชภัค กุลกวีวุฒิ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สุขศึกษาและพลศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 28

Image

มิส ชุติมา ขาวโอภาส

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 25

Image

มิส อัจฉรา จันหา

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 25

Image

มิส ธนพร กิจสุทธิ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 24

Image

มิส สุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 24

Image

มิส จินตนา ชี้แจง

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 18

Image

มิส เยาวลักษณ์ กุลดำรง

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานอาชีพฯ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2563
อายุงาน : 14