ครูเกษียณปีการศึกษา 2561

Image

มาสเตอร์ วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 41

Image

มิส รัชนี วงศ์เสวต

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานอาชีพฯ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 40

Image

มาสเตอร์ กฤษฎ์ รุ่งโรจน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 40

Image

มิส พิชญ์สินี ศรีเอี่ยมกุล

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
เลขาฯ ผู้อำนวยการ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 39

Image

มิส กาญจนา ศรีวิชัยรัตน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 36

Image

มิส บุปผา วิเศษศิริ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 35

Image

มาสเตอร์ สมชาย โสรัจจานันท์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สุขศึกษาและพลศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 35

Image

มิส สุภา ปานรักษา

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สุขศึกษาและพลศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2562
อายุงาน : 14