ครูเกษียณปีการศึกษา 2560

Image

มิส วัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย/งานสารบรรณ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2561
อายุงาน : 38

Image

มิส ศิริรัตน์ ธรรมครูปัทม์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานและพื้นฐานอาชีพ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2561
อายุงาน : 23

Image

มาสเตอร์ ไตรวุฒิ เอี่ยมสอาด

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2561
อายุงาน : 22