ครูเกษียณปีการศึกษา 2559

Image

มิส รัชนี นันทะวรการ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 39

Image

มิส ปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 36

Image

มิส ลัดดาวัลย์ เดชมี

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 33

Image

มิส กรรณิกาณ์ แสงเดือน

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 29

Image

มิส มณีรัตน์ ธรารักษ์สมบัติ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 28

Image

มิส มยุรี ปรีดาคุณ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 26

Image

มาสเตอร์ เฉลิมพล เอี่ยมวัฒน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 26

Image

มิส ปริสนา ธรรมครูปัทม์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
วิทยาศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2560
อายุงาน : 22