ครูเกษียณปีการศึกษา 2558

Image

มาสเตอร์ สนอง วิเวก

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานอภิบาล
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2559
อายุงาน : 41

Image

มิส ศิริพร น้อมจุ้ย

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2559
อายุงาน : 35

Image

มิส ณัฐหทัย สัตย์วินิจ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2559
อายุงาน : 31

Image

มิส อุไร แซ่เตียว

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2559
อายุงาน : 30

Image

มิส สมร กออวยชัย

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2559
อายุงาน : 21

Image

มาสเตอร์ สถิตย์ สืบชมพู

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2559
อายุงาน : 24