ครูเกษียณปีการศึกษา 2554

Image

มาสเตอร์ สมจิตร ชันแสง

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้างานจัดซื้อ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2555
อายุงาน : 39

Image

มาสเตอร์ ชูศักดิ์ สิงห์สุวรรณ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาอังกฤษ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2555
อายุงาน : 32

Image

มาสเตอร์ จงรักษ์ วงศ์เสวต

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา / งานลูกเสือ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2555
อายุงาน : 29

Image

มิส รุจี ชุมลักษณ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2555
อายุงาน : 38

Image

มิส ลัญจกร จันทร์โสภาพิศ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานอาชีพฯ / งานห้องสมุด
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2555
อายุงาน : 33