ครูเกษียณปีการศึกษา 2549

Image

มาสเตอร์ อำนาจศักดิ์ อำนวยพล

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2550
อายุงาน : 15