ครูเกษียณปีการศึกษา 2547

Image

มาสเตอร์ โอภาส ผิวเกลี้ยง

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2548
อายุงาน : 40

Image

มาสเตอร์ จำรัส พัฒนศรี

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2548
อายุงาน : 33

Image

มิส ชลัยรัตน์ ภวัตธัญญ์นรี (มิสภรณี เกื้อกูล)

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ไม่พบข้อมูล
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2548
อายุงาน : 24