ครูเกษียณปีการศึกษา 2546

Image

มิส ศิริลักษณ์ คำพิภาค

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2547
อายุงาน : 40