ครูเกษียณปีการศึกษา 2544

Image

มิส ปราณี เผ่าทัพ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานพื้นฐานอาชีพ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2545
อายุงาน : 36

Image

มาสเตอร์ สุเมธ อรัญวาลัย

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
เคมี
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2545
อายุงาน : 36