ครูเกษียณปีการศึกษา 2543

Image

มาสเตอร์ ทวี สุขประสาท

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ศิลปะ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2544
อายุงาน : 19