ครูเกษียณปีการศึกษา 2542

Image

มิส ไพเราะ สิริโยธิน

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานพยาบาล
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2543
อายุงาน : 36