ครูเกษียณปีการศึกษา 2540

Image

มาสเตอร์ ประสิทธิ์ โชคสมบูรณ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2541
อายุงาน : 27