วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล


เพื่อนำรายได้จากการแข่งขัน นำไปจัดสร้างอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนกาญจนาภิเษก ในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นอกจากนั้น ยังนำรายได้ไปสมทบกองทุนบำเหน็จสมทบพิเศษ ให้กับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชพิพิพัฒน์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
รายนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ กลุ่มอายุ ระยะทาง
Mini Marathon ชาย หญิง ไม่เกิน 19 ปี
20-29 ปี,30-39 ปี
40-49 ปี,50-59 ปี
60-69 ปี และ 70 ปีขึ้นไป
10.5 Km.
Fun Run ชาย หญิง ไม่แบ่งกลุ่ม 5 Km.


เส้นทางการแข่งขัน

Responsive Image
เส้นทางการแข่งขันประเภท FunRun ระยะทาง 5 กิโลเมตร


Responsive Image
เส้นทางการแข่งขันประเภท MiniMarathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร


รางวัลและของที่ระลึก
รางวัลผู้ชนะประเภทมินิมาราธอน

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • สำหรับผู้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ชายและหญิง ประเภทมินิมาราธอน

ถ้วยรางวัล
  • สำหรับผู้เข้าเส้นชัยประเภทมินิมาราธอน อันดับที่ 1-5 ชายและหญิง ในแต่ละกลุ่มอายุ

ถ้วยรางวัลแฟนซี 10 รางวัล
  • สำหรับประเภท FunRun ที่แต่งกายแฟนตาซีมาร่วมเดิน-วิ่ง

เสื้อและเหรียญที่ระลึก

Responsive Image Responsive Image

ประเภททั่วไป จะได้รับเสื้อ และเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย
ประเภท VIP จะได้ถ้วยที่ระลึก เสื้อ และเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย
ประเภท VVIP จะได้รับโล่ที่ระลึกพร้อมสลักชื่อ ได้รับการจารึกชื่อที่ด้านหลังอนุสรณ์ที่ระลึก ร.๙
บริเวณสวนกาญจนา เสื้อ และเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย

Gallery Photo