Home Page
หน้าที่   <1> 2 
ลำดับ
ชื่อสื่อ
วิชา
ผู้สร้าง
ระดับ
จำนวนผู้แสดง
ความคิดเห็น
  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)นายมนัส สามสังข์มัธยมศึกษา0
  ภูมิปัญญาอัสสัมชัญ (กล้วยไม้อัสสัมชัญ)สังคมศึกษาเพิ่มเติมนางสาวพัสดา คำผาลามัธยมศึกษา0
  ตุ๊กตาหุ่นเชิดศิลปะพื้นฐานนายชวินโรจน์ ธนฤกษ์มั่นคงมัธยมศึกษา0
  โมเดลบ้านการงานอาชีพนางสาวรุ่งนภา ปรุงเมืองงามมัธยมศึกษา0
  แฟนพันธ์แท้รอบรู้เมืองไทยสังคมศึกษา 10นางอัจฉรา จันหามัธยมศึกษา0
  สลับร่างสร้างกาพย์ภาษาไทยนางเกษณี แรงบุญทวีวงศ์มัธยมศึกษา0
  โดมิโนกริยา 3 ช่องภาษาอังกฤษ 9นางนงลักษณ์ เกิดน้อยมัธยมศึกษา0
  เลขมหัศจรรย์คณิตศาสตร์ 12นายอำนาจศักดิ์ อำนวยพลมัธยมศึกษา0
  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สุขศึกษานายมาโนช บุญผ่องใสมัธยมศึกษา0
  Diary ความรู้สุขศึกษานายธนิต สังข์เอมมัธยมศึกษา1
Home Page
 
Administrator Tools
Create By Mr.Phadungsak Sangsawong | ICQ # is 36212331
Copyright 2022 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119