เปิดรับความรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รายการ " เปิดรับความรู้ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย "
ระบบแอดมิชชั่นเป็นเรื่องใหม่ ใหม่ทั้งระบบการสอบ ระบบการสมัคร และระบบการคัดเลือก บางคนมองว่าเป็นเรื่องวิกฤติ เป็นเรื่องยาก แต่ไม่ยากเกินกว่าที่พวกเราจะเข้าใจนะคะ เราสามารถติดตามข่าวสารแบบประกบติดแอดมิชชั่นได้ที่นี่ค่ะ และนักเรียนจะเข้าใจคำว่า "ได้เปรียบ"หรือ "เป็นต่อ" ซึ่งเป็นนิยามของคนที่รู้ทันข้อมูลข่าวสาร รวดเร็ว ฉับไว และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมนะคะว่า "คนที่รู้ทันข้อมูล และสามารถนำข้อมูลนั้นมาเป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ จะทำให้เราเพิ่มโอกาสดีๆ ให้กับตัวเองมากขึ้น"

มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ


1. ความเป็นมาของระบบ Admission

2. การพัฒนาระบบรับเข้าศึกษาระบบใหม่

3.แนวทางและหลักการในการพัฒนาระบบใหม่
4.ผลการดำเนินการ: ระบบใหม่ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
....
องค์ประกอบและค่าร้อยละของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
1.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.กลุ่มวิทยาศาตร์
3.กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
4.กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.กลุ่มเกษตรศาสตร์
6.กลุ่มบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์/บัญชีการจัดการท่องเที่ยว/เศรษฐศาสตร์
7.กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
8.กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์
9.กลุ่มสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
...
ข้อมูลการรับแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย
...
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET (ก.พ. 2549)
...

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Onet และสมัครสอบ A-Net ได้ที่เว็บไซต์ www.ntthailand.com

- ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะ (ดูได้ดี www.cuas.or.th)

- โปรแกรมช่วยสอบแอดมิชชั่น (http://www2.eduzones.com)

- ข่าวการศึกษาที่อัพเดททุกวัน (http://www2.eduzones.com)

- โปรแกรมค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อ (http://www2.eduzones.com)

- ข่าวแนะแนวการศึกษา (http://www.act.ac.th/infonews/)


ติดต่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนว