MAIN MENU
Assumption College Thonburi

.............................................

Personal Department

.............................................

สวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

.............................................

บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ

.............................................

บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
Service

Assumption Building (1978)

.............................................

เช็คเมล์

.............................................

งานแนะแนว

.............................................

สื่อการเรียนการสอน

 

.............................................

แหล่งรวมลิ้งความรู้

.............................................

ค้นหาหนังสือจากห้องสมุด

.............................................

อัลบั้มภาพทั้งหมด
Internet Service

.............................................

Internet Service

.............................................

ACT Statistics

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา
ปีที่ 11


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับตราสัญลักษณ์
ถ้วยพระราชทาน
กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน
ระดับดีเด่นพิเศษ
MEA Energy Saving Building
2016


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานโล่เกียรติยศแก่
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ผู้ได้รับรางวัล "เพชรน้ำเอก"
ตามโครงการ
เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว
ปี 2559

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1
การแข่งขันฟุตบอล
รายการกรมพลศึกษา
รุ่น 18 ปี ประเภท ก.
ประจำปี 2559


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอลรายการ
แชมป์กีฬา 7 สี
แชมเปียน คัพ
3 ปีซ้อน
ปี2012-2014


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัล
คะแนนรวมเหรียญทอง
ประกวดดนตรี
รายการธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559
ประเภท Symphonic Band
ชิงแชมป์ประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
รายการ
Thailand Sport
Climbing League 2017
Promenade Bouldering Championship
(ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560)

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับป้ายทองการรับรอง
ตามโครงการ
"ความปลอดภัยด้านอาหาร"
(Food Safety)
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษจากสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทวารสารสถาบัน
การศึกษาระดับโรงเรียน
จากสำนักงานคณะกรรม
การส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Assumption College Thonburi Assumption Rd. Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand Tel.(0)-2807-9555-63 Fax.(0)-2421-8121