ทุนการศึกษา
ค่ายแนะแนว
กิจกรรมประกวด
กิจกรรมแนะแนว
หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว

1. งานลานความรู้สู่บัณฑิต ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

2. งานพี่น้องอัสสัมฯ แบ่งปันประสบการณ์ ในวันที่ 5 และ วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมหลุยส์ มาร ี