ทุนการศึกษา
ค่ายแนะแนว
กิจกรรมประกวด
กิจกรรมแนะแนว
หน้าหลัก

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย APU (Asia Pacific University) มีทุนการศึกษาสำหรับลดค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ 30 - 100%

ขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการเรียน

สนใจสอบถามรายละเอียด0-2665-7145

 

โครงการทุนการศึกษา BU CREATIVE มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สนใจขอรับทุนการศึกษา 0-2350-3500 ต่อ 1582 - 1588

หรือติดต่อได้ที่ห้องแนะแนว

 

โครงการทุนปรกายเพชรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สนใจขอรับทุนการศึกษา 0-2350-3500 ต่อ 1582 - 1588

หรือติดต่อได้ที่ห้องแนะแนว