แนะแนวคณะ/มหาลัย
รับตรง/โครงการ
ADMISSIONS
O-NET
GAT-PAT
หน้าหลัก

ADMISSIONS

Admissions ปี 2556

 Admsisions กลาง โดยใช้ผลของคะแนน  GAT-PAT + O-NET + GPAX  

-ปฏิทิน Admissions 2556

กิจกรรม Admissions

กรกฎาคม

- สอบ  วิชาเฉพาะ ของจุฬาฯ
- รับสมัครสอบ GAT-PAT 1/2556

สิงหาคม
- สอบตรง แพทย์ มข
- รับสมัคร แพทย์ กสพท

กันยายน
- สอบตรง  มศว

ตุลาคม
- สอบ GAT-PAT
- สอบตรง  กสพท  วิชาเฉพาะ
- สอบตรง   ศิลปากร

พฤศจิกายน 
- สอบตรง  มหิดล
- สอบตรง  ธรรมศาสตร์
- สอบตรง  พระจอมเกล้าธนบุรี
- สอบตรง   ลาดกระบัง หลายคณะ
- สอบตรง   มอ หลายคณะ
- สอบตรง  ขอนแก่น
 

ธันวาคม
- สอบตรง เชียงใหม่
- รับสมัครสอบ GAT-PAT  2/2556
 

มกราคม
- สอบ 7 วิชาสามัญ

กุมภาพันธ์
- สอบ O-NET

มีนาคม
- สอบ  GAT-PAT 2/2556

เมษายน 
- รับสมัครแอดมิชชั่น 2556

พฤษภาคม
- ประกาศผลแอดมิชชั่น
- รับตรงรอบหลังแอดมิชชั่น บางคณะ บางมหาวิทยาลัย

 สำหรับ เกษตรศาสตร์ แต่ละหลายคณะก็สอบเข้านะครับ เช่น ประมง สถาปัตย์ เกษตร วิทยาศาสตร์    วิศวะยื่นคะแนน gat-pat ครับผม