กรุณากรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

เลขที่สอบ
:
รหัสผ่าน (วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด)
:
เช่น 20 ตุลาคม 2557 จะเป็น 20102557
  (เปิดใช้งาน 12 พฤศจิกายน 2564)

 
You are visitor number 11858.
Create By Mr.Phadungsak Seangsawong
Copyright 2020 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119