กรุณากรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ
:
รหัสผ่าน (วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด)
:
เช่น 20 ตุลาคม 2557 จะเป็น 20102557
  (เปิดใช้งาน 30 พฤษภาคม 2562)

 
You are visitor number 7634.
Create By Mr.Phadungsak Seangsawong
Copyright 2020 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119