Header

ACT AFTER SCHOOL เตรียมความพร้อมฝึกจัดระเบียบความคิด สมาธิ และร่างกาย
           เตรียมความพร้อมของเด็กให้มีความสามารถรอบด้าน ดนตรี กีฬาและการแสดง สามารถช่วย พัฒนาทักษะทางความคิด สมาธิและร่างกาย เพื่อนำไปสู่การเป็นคนในศตวรรษ 21 ที่สมบูรณ์ สมดุลครบทุกมิติ ACT AFTER SCHOOL มีกิจกรรมที่ หลากหลายรองรับความสนใจในการเรียนรู้และผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเรียนเปลี่ยนเป็นความสุข ความสนุก ที่สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
10160
โทรศัพท์.(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121

By Computer Center ACT
Copyright 2019 © A.C.T. All right reserved.
Assumption College Thonburi
Bang Phai Bang Khae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119

Facebook ACT

ติดต่อโรงเรียน