...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน


รูปอาคารและสถานที่
วัตถุประสงค์
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เหตุผลที่เลือกต้นไทรเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน เพราะ

1. เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น พักพิง กับสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์
2. เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตยืนยาว ถาวร มั่นคง แข็งแกร่ง
3. เมล็ดเป็นอาหารกับสัตว์ ให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
4. เขียว สดใส ตลอดทั้งปี
5. กิ่ง ก้าน เหนียว ไม่หักเปราะง่าย บ่งบอกถึงความมานะ อดทน ต่อทุกสภาวะในแต่ละวันของชีวิตคน

 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119