...โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตกรุงเทพมหานคร 10160 : โทร. 02-8079555-63 กลับหน้าโรงเรียน
 

 
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและคติพจน์
 


อาคารเซนต์คาเบรียล
เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น สำหรับนักเรียน ม.5-6

 


อาคารอิลเดอฟองโซ
เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น สำหรับนักเรียน ม.3-4

 


อาคารอัสสัมชัญ
เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น สำหรับนักเรียน ป.5-6 ม.1-2

 


อาคารรัตนบรรณาคาร
เป็นอาคารศูนย์การศึกษาและห้องสมุด


อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
เป็นอาคารอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมต่างๆ

 


อาคารเทิดเทพรัตน์
เป็นอาคารสระว่ายน้ำ

 


อาคารราฟาเอล
เป็นอาคาร 5 ชั้น ห้องเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-4

 


อาคารเซนต์ แมรี่
เป็นอาคารโภชนาการ นักเรียนและบุคลากร


อาคารเซนต์ยอแซฟ
เป็นอาคารศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT. - BELL

อาคารมาร์ติน
เป็นอาคารบ้านพักนักกีฬาโครงการพิเศษ

 


อาคารยอห์น แมรี่
ชั้นบนเป็นห้องสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี


สนามบาสเก็ตบอล
บริเวณสนามบาสเก็ตบอลข้างอาคารเทิดเทพรัตน์


สนามฟุตบอลเล็ก
บริเวณสนามฟุตบอลเล็ก ข้างอาคารราฟาเอล

 


สวนกาญจนาภิเษก


สวนพฤกษศาสตร์
ปลูกไม้ในวรรณคดี

 


สวนสมุนไพร
ภายในบบริเวณสวนสมุนไพร

บ่อเลี้ยงปลาสวาย

แปลงเกษตรสาธิต
   
 
Top ...
 

Copyright 2013© A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119