: : : ห้องเรียนสีเขียว โดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : : :
...
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1 
ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3
เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 4
ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 5
ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า
   

หน้าแรก
โครงการห้องเรียนสีเขียว
กิจกรรม 5 กิจกรรม
แผนที่โรงเรียน
พิธีมอบห้องเรียนสีเขียว
ผลงานนักเรียน
ถามตอบปัญหาไฟฟ้า
สมุดเยี่ยมชม
 
...
 
:: เดลินิวส์
::
ไทยรัฐ
:: ข่าวสด
::
กรุงเทพธุรกิจ
::
ฐานเศรษฐกิจ
::
อ.ส.ม.ท
::
ผู้จัดการ
::
มติชน
::
สยามธุรกิจ
::
แนวหน้า
::
ประชาชาติธุรกิจ
::
คม ชัด ลึก
:: ช่อง 3
::
ช่อง 5
::
ช่อง 7
:: ช่อง 9
::
ช่อง 11
:: ITV
::
UBC
 

หน่วยที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
.......ในระดับประถมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่ของเครื่องใช้ไฟฟ้า และทราบว่าไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร
.......ในระดับมัธยมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่า ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร ได้ทราบวิธีต่อวงจรไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และสามารถทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง อ่านต่อ >>


หน่วยที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ อ่านต่อ >>


หน่วยที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ อ่านต่อ >>


หน่วยที่ 4 ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับตู้เย็นเบอร์ 5 กิจกรรมหน่วยนี้ จึงออกแบบเป็นรูปตู้เย็นที่มีฉลากเบอร์ 5 ติดอยู่ ซึ่งภายในประกอบด้วย เครื่องเล่นเทป และเครื่องขยายเสียง ซึ่งมีภาพผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน อ่านต่อ >>หน่วยที่ 5
ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

รวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของห้องเรียนสีเขียว มาไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียบน ซี.ดี.รอม อ่านต่อ >>

Your are visit no.
Web design by Mr.Anon Phaknonkul
Web Programming by Mr.Phadungsak Sangsawong
Copyright 2002© A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119

Click For Add Favorite :: Print Page :: Set Homepage
This site best view by 800x600, Best Experience with IE 5.0 Thai.